De praktijk voor kinderfysiotherapie is een praktijk met geregistreerde kinderfysiotherapeuten (NVFK) die werkzaam zijn in een groot deel van de Krommerijnstreek.

De kinderfysiotherapeutische zorg die wij aanbieden wordt afgestemd op elke individuele situatie en elk individueel kind met zijn eigen (on)mogelijkheden.

De behandelingen kunnen zowel in een praktijk als in een thuissituatie plaatsvinden. Onze doelgroep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met een motorisch probleem.

Naast reguliere kinderfysiotherapie bieden wij ook leuke, functionele motorische trainingen, bijvoorbeeld in de vorm van paardrijden.

Voor een uitgebreid overzicht van onze behandelmogelijkheden kunt u rondkijken op onze site.

Kind & Fysio | Kinderfysio Nieuwegein | Kinderfysio Culemborg | Kinderfysio Houten | Kinderfysio Montfoort | Kinderfysiotherapie Nieuwegein | Kinderfysiotherapie Utrecht | Kinderfysiotherapie Montfoort | | Kinderfysiotherapie Culemborg | Kind en Fysio| Kinderfysiotherapie | Voorkeurshouding | Sportblessure | Overstrekken | Schrijfproblemen | Achterstand motoriek | Kinderfysio Praktijk | Schrijf motoriek | Voorkeurshouding bij Baby’s | Motorische stimulatie | Bekken Therapie | Therapeutisch Paardrijden | Top Zorg | Sportblessures | Kinderoefentherapie | Sensorische informatie verwerking | Slaapoefentherapie | Oefentherapeut | Kinderoefentherapeut | Pijnbestrijding | Functiebeperking | Hypermobiliteit | Houdingsproblematiek

Iedereen tussen de 0 en 18 jaar die problemen heeft die van motorische aard zijn kan een consult aanvragen bij een kinderfysiotherapeut. Dit kan altijd zonder een verwijzing van een arts. Er wordt een intakegesprek gepland en afhankelijk van de bevindingen van de kinderfysiotherapeut volgt er onderzoek om het probleem duidelijk in kaart te brengen.

Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut volledig beeld van het specifieke probleem en/of het niveau van het motorisch functioneren. Bij twijfel wordt altijd verwezen naar de huisarts of andere discipline zodat onderliggende problematiek (niet motorisch) ook voldoende aandacht krijgt.

Bij het onderzoek kunnen ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen ook een belangrijke rol spelen. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. Er wordt alleen overlegd of informatie ingewonnen bij derden als ouders hiervoor toestemming hebben verleend.

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen, doet uitgebreide verslaglegging en stelt een behandelplan op.

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Zonder verwijzing van een arts is ieder kind welkom voor een screening door één van onze kinderfysiotherapeuten om vast te stellen of kinderfysiotherapeutische interventie geïndiceerd is. Dit wordt altijd vergoed door de verzekering.

Tevens kan ook de huisarts, de jeugdarts(consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de kinder-revalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. De huisarts of een medisch specialist kan een gerichte verwijzing “kinderfysiotherapie” geven.

De eerste 18 behandelingen worden door de zorgverzekeraar vergoed.

Voor langdurige behandeling is een verwijzing van een specialist (kinderarts, neuroloog etc.) nodig om op gehele- of gedeeltelijke vergoeding van de zorgverzekeraar te kunnen rekenen.

Hierbij moet opgemerkt worden dat de behandeling uitgevoerd moet worden door een geregistreerd kinderfysiotherapeut. U kunt in uw polis van uw zorgverzekeraar nagaan hoe het in uw individuele geval financieel precies geregeld is.

Naast houdings-, spier- en gewrichtsproblematiek aanpakken, is de behandeling erop gericht de (psycho)motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol.

Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde (psycho)motorische functies aanspreken.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Ouders kunnen op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken. Als dit nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden.

Dat geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag. Soms is alleen advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten duurt de behandeling langere tijd.

ONZE PRAKTIJK

De praktijk voor kinderfysiotherapie is een praktijk met geregistreerde kinderfysiotherapeuten (NVFK) die werkzaam zijn in een groot deel van de Krommerijnstreek.

De kinderfysiotherapeutische zorg die wij aanbieden wordt afgestemd op elke individuele situatie en elk individueel kind met zijn eigen (on)mogelijkheden.

De behandelingen kunnen zowel in een praktijk als in een thuissituatie plaatsvinden. Onze doelgroep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met een motorisch probleem.

Naast reguliere kinderfysiotherapie bieden wij ook leuke, functionele motorische trainingen, bijvoorbeeld in de vorm van paardrijden.

Voor een uitgebreid overzicht van onze behandelmogelijkheden kunt u rondkijken op onze site.

Kind & Fysio | Kinderfysio Nieuwegein | Kinderfysio Culemborg | Kinderfysio Houten | Kinderfysio Montfoort | Kinderfysiotherapie Nieuwegein | Kinderfysiotherapie Utrecht | Kinderfysiotherapie Montfoort | | Kinderfysiotherapie Culemborg | Kind en Fysio| Kinderfysiotherapie | Voorkeurshouding | Sportblessure | Overstrekken | Schrijfproblemen | Achterstand motoriek | Kinderfysio Praktijk | Schrijf motoriek | Voorkeurshouding bij Baby’s | Motorische stimulatie | Bekken Therapie | Therapeutisch Paardrijden | Top Zorg | Sportblessures | Kinderoefentherapie | Sensorische informatie verwerking | Slaapoefentherapie | Oefentherapeut | Kinderoefentherapeut | Pijnbestrijding | Functiebeperking | Hypermobiliteit | Houdingsproblematiek

BEHANDELWIJZE

Iedereen tussen de 0 en 18 jaar die problemen heeft die van motorische aard zijn kan een consult aanvragen bij een kinderfysiotherapeut. Dit kan altijd zonder een verwijzing van een arts. Er wordt een intakegesprek gepland en afhankelijk van de bevindingen van de kinderfysiotherapeut volgt er onderzoek om het probleem duidelijk in kaart te brengen.

Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut volledig beeld van het specifieke probleem en/of het niveau van het motorisch functioneren. Bij twijfel wordt altijd verwezen naar de huisarts of andere discipline zodat onderliggende problematiek (niet motorisch) ook voldoende aandacht krijgt.

Bij het onderzoek kunnen ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen ook een belangrijke rol spelen. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. Er wordt alleen overlegd of informatie ingewonnen bij derden als ouders hiervoor toestemming hebben verleend.

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen, doet uitgebreide verslaglegging en stelt een behandelplan op.

VERWIJZING

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Zonder verwijzing van een arts is ieder kind welkom voor een screening door één van onze kinderfysiotherapeuten om vast te stellen of kinderfysiotherapeutische interventie geïndiceerd is. Dit wordt altijd vergoed door de verzekering.

Tevens kan ook de huisarts, de jeugdarts(consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de kinder-revalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. De huisarts of een medisch specialist kan een gerichte verwijzing “kinderfysiotherapie” geven.

De eerste 18 behandelingen worden door de zorgverzekeraar vergoed.

Voor langdurige behandeling is een verwijzing van een specialist (kinderarts, neuroloog etc.) nodig om op gehele- of gedeeltelijke vergoeding van de zorgverzekeraar te kunnen rekenen.

Hierbij moet opgemerkt worden dat de behandeling uitgevoerd moet worden door een geregistreerd kinderfysiotherapeut. U kunt in uw polis van uw zorgverzekeraar nagaan hoe het in uw individuele geval financieel precies geregeld is.

BEHANDELDOEL

Naast houdings-, spier- en gewrichtsproblematiek aanpakken, is de behandeling erop gericht de (psycho)motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol.

Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde (psycho)motorische functies aanspreken.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Ouders kunnen op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken. Als dit nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden.

Dat geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag. Soms is alleen advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten duurt de behandeling langere tijd.