Verwijzing

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of arts bureau jeugd en gezin), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. De huisarts of een medisch specialist kan een gerichte verwijzing ‘kinderfysiotherapie’ geven.

De eerste 18 behandelingen worden door de zorgverzekeraar vergoed. Voor langdurige behandeling is een verwijzing van een specialist (kinderarts, neuroloog etc.) nodig om op gehele- of gedeeltelijke vergoeding van de zorgverzekeraar te kunnen rekenen. Indien uw kind aan huis wordt behandeld, is een verwijzing noodzakelijk.

Hierbij moet opgemerkt worden dat de behandeling uitgevoerd moet worden door een geregistreerd kinderfysiotherapeut. U kunt in uw polis van uw zorgverzekeraar nagaan hoe het in uw individuele geval financieel precies geregeld is.

Tarieven en vergoeding

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen tarieven die u in uw polisvoorwaarden kunt vinden. Als de behandeling niet in aanmerking komt voor vergoeding dan hanteren wij de volgende tarieven binnen onze praktijk voor kinderfysiotherapie:

 

Kinderfysiotherapeutische behandeling € 50,00
Screening € 15,00
Intake en onderzoek na screening € 35,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 55,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch verslag € 35,00
Toeslag behandeling aan huis € 15,00

 

Let op! Voor 2023 hebben we geen contract met Zorg en Zekerheid waardoor ouders zelf de rekening moeten indienen bij de verzekering.

INFORMATIE VAN ZORGWIJZER.NL

De vergoedingen voor fysiotherapie zijn bekend gemaakt door alle zorgverzekeraars.
Deze informatie is overzichtelijk geplaatst op: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie