VOORKEURSHOUDING BIJ BABY’S

BEGELEIDING

Kinderen met een voorkeurshouding kijken 75% van de tijd met het hoofd naar 1 kant. Hierdoor kan het hoofdje van het kind scheef groeien. De kinderfysiotherapeut kijkt waardoor de voorkeurshouding is ontstaan, geeft ouders houding- en hanteringsadviezen om de voorkeurshouding en de schedelvervorming te verminderen. Bovendien kan de kinderfysiotherapeut een schedelmeting doen om de mate van afplatting te meten en te beoordelen.

 

Deformatieve plagiocephalie

Deformatieve brachycephalie
Fotobron: Stiching wiegedood/scheefhoofdigheid

Baby’s worden in onze praktijk voor meerdere problemen behandeld. Op dit gebied is er veel scholing en ervaring opgedaan. De voorkeurshouding is een veel voorkomend probleem wat al snel gesignaleerd kan worden door ouders en (consultatiebureau)artsen of bijvoorbeeld begeleiders van een dagverblijf. De signalen die belangrijk zijn, zijn in eerste instantie voornamelijk op te merken tijdens de verzorging van het kind. Later worden soms schedelvervormingen gezien waardoor de ongerustheid groter wordt.

Nu recent in het nieuws het effect van de zogenaamde helmtherapie ter discussie is gesteld wordt het preventieve karakter van de behandeling van deze groep kinderen nog belangrijker. De kinderfysiotherapeut kan u hierbij helpen. Mocht er het vermoeden van een voorkeurshouding ontstaan dan zijn wij direct toegankelijk voor adviezen en zo nodig een behandeling op maat.

Het meten van de schedelvervorming is een mogelijkheid om een objectieve indicatie te verkrijgen over de ernst van de situatie en ook kan deze meting herhaald worden om mogelijke verbetering in kaart te brengen. Een adequate reactie van de kinderfysiotherapeut zal bestaan uit een lichamelijk onderzoek van het kind om de oorzaak en de ernst van het probleem in kaart te brengen.

Het handelingsplan wordt opgesteld aan de hand van de bevindingen van dat moment en bestaan meestal uit houdings-en hanteringsadviezen in combinatie met mogelijke oefentherapeutische handelingen. Natuurlijk zijn het voornamelijk de verzorgers die de tips krijgen om dit gedurende de dag/nacht op te volgen zodat het probleem zo positief mogelijk beinvloed wordt. Het preventieve karakter van de behandeling staat hoog in het vaandel, hetgeen betekent dat het van belang is om bij twijfel zo snel mogelijk om professioneel advies te vragen.

Natuurlijk zullen wij bij twijfel over de oorzaak of bij uitblijven van resultaat adviezen geven over het traject wat dan gevolgd dient te worden.

Blijft staan:

VOORKOMEN IS GEMAKKELIJKER DAN GENEZEN.

Het kind is nooit te jong om voor hem/haar bij ons in de praktijk een observatie/onderzoek aan te vragen.