ToPZORG

TRANSMURALE ONTWIKKELINGSONDERSTEUNING VOOR PREMATUUR GEBOREN KINDEREN EN HUN OUDERS

Is uw kindje geboren voor de 32e week van de zwangerschap of heeft het een geboortegewicht lager dan 1500gr, dan komt u in aanmerking voor begeleiding middels het speciale ToP programma.

Het doel van het ToP programma is de ontwikkeling van het prematuur geboren kind en het welzijn van de vroeg geborene en zijn ouders na ontslag uit het ziekenhuis te bevorderen. ToP steunt daarom ouders, gedurende het gehele eerste levensjaar van hun kind, om met plezier en zelfvertrouwen de vroege ontwikkeling van hun baby te begeleiden.

ToP gaat niet uit van de problemen, maar van de mogelijkheden die het kind heeft en de pogingen die het doet om de wereld te verkennen en zich aan te passen. Centraal daarbij staat dat het kind actief en ontspannen deel kan nemen aan de dingen die op dat moment belangrijk voor hem/haar zijn.

De kinderfysiotherapeut die dit kind begeleidt komt bij de ouders aan huis. Zij/hij heeft een aanvullende opleiding gevolgd omtrent het observeren en interpreteren van het gedrag waarmee jonge kinderen hun interesses, mogelijkheden en behoeftes aangeven. De ondersteuning die gegeven wordt betreft geen vast oefenprogramma maar wordt bepaald door keuzes die passen bij dit kind en zijn/haar ouders.

De verslaglegging die uitgebreid gedaan wordt, informeert u over de ontplooiing van het kind, in de volle betekenis van het woord, waarbij sterke en kwetsbare kanten tegen elkaar worden afgewogen. Het komt tot stand in overleg met de ouders.

Het ToP programma wordt uitgevoerd vanuit het Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren (EOP), dat gelinked is aan het AMC, zie AMC , YouTube. Wij hopen u op deze manier zo goed mogelijk te informeren. Uw ziekenhuis zal u mogelijk t.a.v. het ToP programma informeren maar u kunt ook u zelf aanmelden via deze site.