SPORTBLESSURES

BEGELEIDING

Sporten is gezond. Het zorgt voor een goede conditie van het lichaam. En kinderen die geregeld sporten presteren beter op school. Soms krijgen kinderen net als volwassenen een blessure en/ of pijn tijdens het sporten.

Bewegen en sporten heeft als risico dat er een blessure op kan treden bij een kind. Om een kind dan op een juiste manier te behandelen is kennis van het in ontwikkeling zijnde kind een vereiste.

  • Welke bewegingsmogelijkheden zijn op welke leeftijd normaal en welke belastingen kan een kind van deze leeftijd aan ?
  • Hoe is de ontwikkeling positief te beïnvloeden om bijvoorbeeld de belastbaarheid te vergroten?
  • Hoe is een herhaling van de blessure te voorkomen?

De behandeling van een blessure van een kind vereist dus bijzondere kennis en specifieke vaardigheden. Hier is de kinderfysiotherapeut voor opgeleid.

Er zal getracht worden uw kind zo snel mogelijk van zijn/haar blessure te laten herstellen.

We houden ons ook bezig met nieuwe inzichten met betrekking tot training- en trainingsopbouw. Het Athletic Skills Model (ASM) gaat uit van basisvaardigheden die voor bepaalde sporten extra belangrijk zijn. In de groei kunnen normale alledaagse activiteiten periodieke overbelasting geven. Om dit te voorkomen of beter te reguleren zijn er trainingen met behulp van ASM op te stellen.

Naast de behandeling van het fysieke probleem is begeleiding, voorlichting en preventie van recidief heel belangrijk. De behandeling moet afgestemd worden op het individuele kind met zijn individuele (on)mogelijkheden.

Indien nodig en/of gewenst, kan er contact gezocht worden met de trainer of begeleider van het desbetreffende kind  om de training af te stemmen op de mogelijkheden van het moment. Overbelasting dient te worden voorkomen maar gestructureerde opbouw om zo snel mogelijk weer aan het sportproces te kunnen deelnemen is belangrijk.

Ook kan de kinderfysiotherapeut begeleiding geven en informatie verschaffen bij het beginnen aan een sport of bij sportkeuze.

Voor ieder kind moet bewegen een feest zijn/worden!