MOTORISCHE STIMULATIE

VOOR KINDEREN MET EEN (DOWN)SYNDROOM EN/OF MOTORISCHE ACHTERSTANDEN

Binnen de praktijk voor kinderfysiotherapie bestaat er de mogelijkheid om in kleine groepjes deel te nemen aan motorische bewegingsprogramma’s die gericht zijn op motorische achterstanden. Hierbij kan het samen bewegen op velerlei manieren een positieve uitwerking hebben op het niveau van motorisch functioneren. Denk hierbij aan imitatie-gedrag, plezier beleven, sociale aspecten, balvaardigheid, concentratie-motivatie etc.

Alle bewegingsbijeenkomsten worden begeleid door een kinderfysiotherapeut. Deze zal een inschatting maken omtrent het motorisch functioneren van het individuele kind om ervoor te zorgen dat iedereen in een voor hem bestemde groep begeleid kan worden.

TIJDEN

De tijden zijn deels in overleg maar vinden in principe plaats buiten schooltijden. Afhankelijk van het aantal en soort aanmeldingen wordt er een groep gestart.

Er wordt voornamelijk gekeken naar het niveau van motorisch functioneren en minder naar de leeftijd van het kind. Natuurlijk moeten de belevings-werelden van de verschillende groepsleden wel bij elkaar passen om een interessant bewegingsprogramma aan te kunnen bieden voor elke groepsgenoot.

Een kind wat aangemeld wordt moet zonder het bijzijn van een ouder kunnen functioneren.  Het is de bedoeling dat er 45 minuten gericht gewerkt gaat worden zonder afleiding van ouders en/of begeleiders. Natuurlijk kan dit langzaam opgebouwd worden indien nodig.

 

DOEL

Het samen bewegen kan op velerlei manieren een positieve uitwerking hebben op het motorisch functioneren van een kind. Denk hierbij aan imitatiegedrag, plezier beleven met elkaar, sociale aspecten, balvaardigheid in spelvorm, concentratie, motivatie etc. De accommodatie moet aangepast zijn aan de doelgroep. Met relatief jonge kinderen werken we in onze oefenzaal. Er is veel verschillend materiaal aanwezig wat uitlokt tot bepaalde motorische activiteiten. De stimulerende werking die hiervan uit gaat moet ervoor zorgen dat motorisch leren gestimuleerd wordt. Hier is altijd herhaling en bewegingservaring voor nodig. Het automatiseren van bewegingen, het aanspreken van de juiste motorprogramma’s om een coördinatief fraai bewegingsverloop te tonen en het grenzen verleggend bezig zijn, zijn de pijlers van het motorisch stimuleren in groepsverband.

 

BEGELEIDING

Alle bewegingsbijeenkomsten worden begeleid door een kinderfysiotherapeut. Deze zal een schatting maken omtrent het motorisch functioneren van het individuele kind om ervoor te zorgen dat iedereen in een voor hem bestemde groep begeleid kan worden. De groepjes zijn klein zodat er voldoende individuele aandacht aan ieder kind besteed kan worden.