KINDEROEFENTHERAPIE

Wat is kinderoefentherapie?

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en Mensendieck. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren.

BEHANDELINDICATIES

Hieronder leest u de meest voorkomende hulpvragen per leeftijdscategorie.

Behandeling in de leeftijd 0-4 jaar, van baby tot peuter

het achterblijven in de ontwikkeling van het rollen, zitten, kruipen, staan, lopen;
niet soepel bewegen;
weinig initiatief nemen of weinig onderzoekend zijn;

 Het onderzoek kan aan huis of in de praktijk van de kinderoefentherapeut plaatsvinden. Bij de behandeling van baby’s en peuters staat de advisering naar ouders en het spelenderwijs leren centraal.

 

BEHANDELING 4-12 JAAR, HET BASISSCHOOLKIND

Vaak struikelen of vallen
Moeite met leren fietsen
Niet goed kunnen rennen, springen, klimmen, hinkelen, ballen

Het motorische onderzoek

Na een aanmelding bij een kinderoefentherapeut vragen we aan het kind en de ouders met welke activiteiten het kind moeite heeft (de hulpvraag). Tijdens het motorisch onderzoek brengen we het motorisch functioneren van het kind in kaart. Hierbij maken we gebruik van een motorische test en vragenlijsten, en we observeren. Op basis van de hulpvraag en motorisch onderzoek stellen we, indien mogelijk samen met het kind en de ouders, behandeldoelen en een behandelplan op. Daarvan maken we een verslag dat we vervolgens bespreken met de ouders, zodat het ook voor hen duidelijk is op welke manier we aan de hulpvraag kunnen gaan werken.

 

BEHANDELING KINDEROEFENTHERAPIE

Het doel van de behandeling is het aanleren van motorische activiteiten zodat het kind mee kan doen met leeftijdsgenootjes. Het aanleren van motorische activiteiten gebeurt altijd spelenderwijs. Dit vergroot ook het plezier in bewegen van het kind. Ouders krijgen daarnaast speladviezen voor thuis.  Gedurende de behandelperiode wordt het motorisch functioneren regelmatig geëvalueerd.

Indien nodig zal een kinderoefentherapeut, na goedkeuring van ouders, contact opnemen met de (gym)leerkracht van het kind. Zo kunnen de geleerde vaardigheden eenvoudig in het dagelijks leven worden toegepast.

Bij tarieven en vergoeding een deel maken met kinderoefentherapie

Behandeling kinderoefentherapie € 43,50

Screening € 15,00

Eenmalig verslag € 35,00

Toeslag aan huis€ 15,00

 

Bij handige links: www.vvcom.nl , beroepsvereniging voor oefentherapeuten

 

*** onderaan de blz bij verwijzing  staat nog iets over vergoeding tav 2017 dit moet worden 2021 … eigenlijk pas eind volgende maand weer 2022